Üyesi Olduğum Mesleki Kurumlar ve Görevlerim

Türk Tabipleri Birliği (TTB), İzmir Tabip Odası 

Türkiye Psikiyatri Derneği, İzmir Şubesi

CETAD (Cinsel Eğitim Terapi ve Araştırma Derneği)

İzmir Psikodrama Derneği

Lityum Derneği

 

Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği

 

Görevlerim

TTB İzmir Tabip Odası Hekim Meclisi Özel Hekimlik Temsilcisi ve Hekim Meclisi Divan Başkan Yardımcılığı (2012-2014).

TTB İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi (2014-2016).

Türk Tabipleri Birliği Kadın Sağlığı ve Kadın Hekimlik Yürütme Kurulu Üyesi (2014-2016)

Türkiye Psikiyatri Derneği Kadın Ruh Sağlığı Çalışma Birimi Üyesi.

Türkiye Psikiyatri Derneği Psikososyal Dayanışma (PSDA) Çalışma Birimi Üyesi.

CETAD (Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırm Derneği) İzmir Temsilcisi.

Türkiye Psikiyatri Derneği İzmir Şubesi Delegesi (2014-2016)

Türkiye Psikiyatri Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi, Başkan Yardımcısı (2016-2018).