Ödüllerim

1. TUBİTAK Uluslararası Yayınları Teşvik Programı tarafından ‘Is conversion Disorder……..’ 4.285.714-TL ile ödüllendirilmiştir. 11.06.1996 

2 .Türkiye Psikiyatri Derneği Duygudurum Bozuklukları Araştırma Birincilik Ödülü ‘Increased inositol-monophosphatase activity by …….’ 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi 28.09-03.10.2004

3. Dokuz Eylül üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı BATOK Ödüllendirme Kurulu ‘Increased inositol-monophosphatase activity by …….’ Çalışma 1000 USD değerinde para ödülüne hak kazanmıştır 13.07.2004

4. 37. Ulusal Kongre Kongre Düzenleme Kurulu’nca Lityum Kullanan Bipolar Bozukluk Tanılı Hastalarda Yüksek İnositol-Mono-Fosfataz Enzim Aktiviteleri: İnositol Tükenme Varsayımı Yeterli Değil mi?) adlı araştırma sunumu ‘sözel sunum 1.lik ödülü’nü kazanmıştır.