Tezlerim

1. Kaya N: İki-Uçlu duygudurum Bozukluğunda ve Lityumun Etki Düzeneğinde İnositol Monofosfataz Enzim Etkinliğinin Rolü, Uzmanlık Tezi, 1997, İzmir 

2. Kaya N: Ötimik Dönemdeki İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu Tanılı Hastalarla yapılan Psikodrama Grup Psikoterapisi, Yöneticilik Tezi, 1999, İzmir