Eğitim/Ünvan ve Görevlerim

- 1981 Seydişehir (Konya) Lisesi Mezunu

- 1988 Dokuz Eylül üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir

- 1988-1992 Pratisyen Hekim, Kütahya ve İzmir

- 1992-1997 Dokuz Eylül üniversitesi Tıp FakültesiPsikiyatri Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi

- 1997-2000 Dokuz Eylül üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Uzman Doktor

- 1997 Dokuz Eylül üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Klinik Sorumlu Uzman Hekimi

- 1998-2000 Dokuz Eylül üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Birimi’nde Uzman Doktor

- 1998 İngiltere-Londra’da Lambeth Health Care NHS Trust, 108 Landor Road, Eden Ward (Psikiyatrik Yoğun Bakım Birimi’nde 2 ay), Brixton Mental Health Center’da (Toplum Psikiyatrisi Birimi’nde 2 ay) toplam 4 ay süre ile Ziyaretçi Uzman Doktor

- 1992-1997 Psikodrama Yönetici Yardımcılığı Eğitimi, Umut Psikodrama Enstitüsü, Urla-İzmir

- 1997-1999 Psikodrama Yöneticisi Eğitimi, Umut Psikodrama Enstitüsü, Urla-İzmir 

- 2000-2011 Sağlık Bakanlığı İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Uzman Doktor

- 2000-….Muayenehane Hekimliği