Sunumlarım

1. Kaya N, Biber B: (Bir Major Depresyon Olgusunda Elektrokonvülsif Tedaviye Yanıt Veren Tardiv Diskinezi Akatizi) 29. Ulusal psikiyatri Kongresi, 29 eylül-4 Ekim, . Bursa 1993. Özet Kitap sy:42-43 (Poster Sunum-Türkçe).

2. Tunca Z, Fidaner H, Cimilli C, Kaya N, Biber B, Yeşil S, Özerdem A: (Konversiyon Bozukluklarında Dekzametazon Supresyon Testi) 29. Ulusal psikiyatri Kongresi, 29 eylül-4 Ekim, . Bursa 1993. Özet Kitap sy: 97 (Poster Sunum-Türkçe).

3. Tural Ü.Alptekin K, Özcan Ö, Kaya N, Fidaner H: (Bir Üniversite Hastanesinin Psikiyatri Servisinde Yatan Hastaların Geriye Dönük Olarak Değerlendirilmesi) 30. Ulusal Psikiyatri Kongresi Nevşehir 1994. Özet Kitap sy:61 (Sözel sunum-Türkçe). 

4. Alkptekin K, Kaya N, Köse S, Kıvırcık BB, Hancıoğlu M: (Obsesif Kompulsif Bozukluk Tanılı Olguların 5 Yıllık Doğal İzlem Çalışması) 31. Ulusal Psikiyatri Kongresi İstanbul 1995. Özet Kitap sy:67 (Sözel sunum-Türkçe)

5. Özerdem A, Tunca Z, Kaya N: (Rewiev of data from a newly establish bipolar unit at a university hospital in Turkey). Second İnternational Conference on Bipolar Disorder 19-22 June, 1997 Pittsburg, Pennsylvania,USA book of abstract p:5 (İngilizce) 

6. Özerdem A, Tunca Z, Kaya N: (trends in Treating Bipolar Disorder During the Last Six Years at a University Clinic in Turkey) Xth Congress of the european college of Neuropsycho-pharmacology Vienna 13-17 October 1997, book of abstract 7:2 p:164 (İngilizce)

7. Kaya N, Resmi H, Özerdem A, Güner G, Tunca Z: (Inositol-monophosphatase Activity in Bipolar Disorder) Ephesus days: Bipolar Disorders 2-5 April 1998 Kuşadası Turkey. Book of abstract p:55 (İngilizce).

8. Cimilli C, Kaya N, Sarsu S, Topkaya Ş, Tunçel E: (ECT in Bipolar disorder) Ephesus Days. Bipolar Disorders 2-5 April 1998 Kuşadası Turkey. Book of abstract p:63 (İngilizce).

9. Kaya N, Özerdem A, Topkaya Ş, Kürklü K, Tunca Z:(İki-Uçlu Duygudurum Bozukluğu ve Lityum Kullanımının Tiroid İşlev Testleri Üzerine Etkisi) 35. Ulusal psikiyatri Kongresi 6-12 Eylül 1999 Trabzon. Kongre Özet Kitabı sy:27-28 (sözel bildiri-Türkçe).

10. Kaya N, Resmi H, Özerdem A, Güner G, Tunca Z: (Lityum Kullanan Bipolar Bozukluk Tanılı Hastalarda Yüksek İnositol-Mono-Fosfataz Enzim Aktiviteleri: İnositol Tükenme Varsayımı yeterli Değil mi?) 37. Ulusal Psikiyatri Kongresi 2-6 Ekim 2001 İstanbul. Kongre Özet Kitabı sy:65-66 (sözel bildiri-Türkçe) Sunum Kongrede Sözel Bildiri 1.lik ödülü kazanmıştır. 

11. Bilici M, Açıkgöz Ç,………..Kaya N,….. :(Bipolar Türkiye Çalışması-Ülkemizde Bipolar Bozukluğu Olan Hastalarda Tedavi yaklaşımlarının ve Hasta Özelliklerinin değerlendirilmesi: Gözlemsel Kayıt Çalışması) AstraZeneca firması tarafından desteklenen çok merkezli çalışma.

12. Kaya N: LGBT Aile Üyeleriyle Çalışmak, İzmir Deneyimi (Cinsellik ve Cinsel Tedaviler IX. Ulusal Kongresi, 20-23 Aralık 2012, İstanbul).

13.Suruç tan sonra… Kitlesel Kıyımlarda Psikososyal Dayanışma, İzmir Deneyimi (Türkiye Psikiyatri Derneği 20. Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 4-7 Mayıs 2016, Çeşme, İzmir).Cinsel İsteksizlik Tedavilerinde Güncel Yaklaşımlar. (Cinsellik ve Cinsel Tedaviler XI. Ulusal Kongresi . (Zor Zamanlarda Cinsellik). 14-16 Ekim 2016, Bilgi Üniversitesi, Santral İstanbul Kampüsü,  İstanbul). Panelist.