Erken Boşalma


Erken Boşalma Nedir?           
Erken boşalmanın tanımı tam olarak yapılamamakla birlikte;  penisin vajene girmesinden önce ya da hemen sonra, sınırlı bir cinsel uyarıyla kişinin istemi olmaksızın boşalması  ve bu olayın kişide belirgin bir sıkıntıya yol açması olarak tanımlanır. Erken boşalma tanısı konabilmesi için iki kavram önemlidir. İlki; Penis vajinaya girdikten sonra, boşalmaya karda geçen süre kısadır. Olguların % 90’ında bu süre 1 dakikanın altındadır. İkincisi ise boşalmanınkontrol edilememesidir.

Erken Boşalma Ne sıklıkla Görülür?
Erken boşalma erkekte en sık görülen cinsel işlev bozukluğu olup, toplumda hemen her 3-4 erkekten birinde (yaklaşık %30 civarında) bulunmaktadır.

Erken Boşalmanın Nedenleri Nelerdir?
Her genç erkek ilk cinsel deneyiminde erken, kontrolsüz  boşalır. Bu nedenle erken boşalma çoğunlukla primer (birincil)dir. Boşalma üzerinde denetim becerisi zamanla düzenli masturbasyon ya da düzenli cinsel ilişki ile kendiliğinden kazanılır. Bu bir tür öğrenme sürecidir.  Bununla birlikte bazı etkenler erken boşalma sorununa yol açabilmektedir. Bunlar;  cinselliğin geç yaşanması, cinsel deneyimin yetersiz oluşu, birleşmeye endeksli cinsellik,uygun olmayan ortamda cinsellik, paralı ilişki, boşalmayı hedefleyen cinsellik gibi durumlardır. Burada öne çıkan etken kaygıdır. 
Nadir de olsa  Prostatit (prostat enfeksiyonu), genital bölge ile ilgili operasyonlardan sonra (sekonder-ikincil) da ortaya çıkabilir.

Erken Boşalma Diyebilmek İçin Süre Ne Olmalıdır?
Erken boşalmanın dereceleri vardır.
Girişten hemen önce boşalanlar,
Girer girmez boşalanlar, 
Girişten sonra birkaç dakika içinde boşalanlar,
Girişten sonra süreye bakmaksızın kendi istemi dışında boşalanlar.
Erken boşalma olgularının %90 dan fazlasında bu süre 1 dakika ya da altındadır.En ağır formu ise birleşme gerçekleşmeden birleşme denemesi sırasında ya da ön sevişmede boşalmanın olmasıdır.

Erken Boşalmaya Eşlik Eden Sorunlar Nelerdir? 
Erken boşalma zamanla hem erkeğin hem de partnerinin cinselliğini ve cinsellik dışı yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sorun genellikle başka cinsel sorunlara da yol açar. Erkeklerde sıklıla cinsel isteksizlik ve sertleşme sorunları gibi. Bazı durumlarda erkekler erken boşalma sorunlarını partnerlerine hissettirmemeye çalışırlar. Bu ise çift arasında iletişim sorunlarına ve buna bağlı cinsel sorunlara yol açabilir. Heteroseksüel çiftlerde kadınlarda cinsel isteksizlik, uyarılma ve orgazm sorunlarına yol açar.Çiftler soruna yapıcı bir şekilde yaklaşmadıkları zaman ciddi ilişki sorunları yaşayabilirler. Eleştirel, aşağılayıcı eş tutumu performans kaygısını da artırarak sorunu ağırlaştırabilir.

Erken Boşalma Sorunu Olan Erkekler Ne Yapmalı?
Erken boşalma sorunu olduğunu düşünen erkeğin öncelikle gerçekten sorunu olup olmadığını değerlendirmesi, gerekirse bir hekime danışması gerekmektedir. Erken Boşalma tanısı koyabilmek için düzenli bir cinsel yaşamın olması gereklidir.Kaygılı olma, cinsellik sırasında boşalmaktan korkma ya da başarısız olma gibi kaygı artırıcı düşüncelerin olması bu sorunu artıracaktır. Erken boşalma çok yaygın bir sorundur. Bu hem erkek hem de partneri tarafından bilinmelidir. Bilinmelidir ki bu sorun çiftin sorunudur. Cinsel iletişim, cinsellik sırasında rahat tutum, birleşme dışı cinselliğe yönelme sorunun etkilerini ve şiddetini azaltır, cinselliğin daha kolay yaşanmasını sağlar. Cinsel iletişimi iyi olan ve ilişki sorunu yaşamayan çiftlerde cinsel terapiler daha başarılıdır.  Hem boşalma kontrolü, hem de uygun iletişim öğrenilebilir.

Erken Boşalma Sorununda Yanlış Tedaviler Nelerdir?
Henüz ülkemizde erken boşalma tedavisinde kullanılmak üzere ruhsat almış bir ilaç bulunmamaktadır. Psikiyatride kullanılan bazı ilaçların yan etkileri kullanılarak tedavi amaçlı verilebilmektedir. Geciktirici sprey, krem, prezevatif, alkol kullanımı da aynı amaçla kullanılabilmektedir. Tüm bu yöntemler boşalma kontrolünü sağlamadığı gibi cinsel zevki azaltırlar, uyarılmayı geciktirirler ve uyarılma belli bir düzeye ulaşınca boşalma gene denetimsiz olur. Boşalmayı geciktirmek amaçlı başka şeyler düşünme, uyarıyı azaltma, cinsel ilişkiden önce masturbasyon yapma da yanlış yöntemlerdir. Özellikle cinsel ilişki öncesinde boşalma ikincil olarak sertleşme sorununa da yol açabilir. 

Erken Boşalma Sorununda Doğru Tedavi Nedir?
Erken Boşalma sorununda kesin tedavi yöntemi cinsel terapidir. Eşle birlikte yürütülen terapide başarı oranı %95 lere ulaşmaktadır. Terapi temel olarak erkeğin boşalma denetimini kazanmasını hedefler. Dur-başlat vb tekniklerin uygulandığı bu tedavide amaç yalnızca boşalma denetiminin sağlanması değil aynı zamanda yanlış cinsel inanışların (cinsel mitlerin) düzeltilmesi, kaliteli ön sevişmenin sağlanması, cinsel iletişimin öğrenilmesi ve birleşmeyi değil cinselliğin bütününden haz almayı hedefleyen bir cinsellik algısının oluşmasının sağlanmasıdır.

Erken Boşalma Tedavisini Kimler Yapabilir?
Erken Boşalma tedavisini cinsel terapi eğitimi almış Psikiyatri Uzmanları ya da cinsel terapi eğitimi almış Klinik Psikologlar  yapabilir.